Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku skupiać się na tym, że z brakiem tolerancji często ma kontakt bardzo dużo osób. Jest to tak zwane prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, by szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Edukacja, czy również przygotowywanie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz zmniejszenie się poniżania osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest przynoszącą efekty metodą przeciwdziałania wszelkim niedobrym zachowaniom w tym zakresie.

Systematycznie akty przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tejże inicjatywy. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te grupy spotykają się z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się zbawienne w znalezieniu głównych przesłanek uformowania się braku akceptacji, ale też mają wspominać, jak niepokojące bywają przejawy nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Takie akcje mają stać się przydatne do tego, aby dociec, czym właściwie jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również ukazać, co to jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ma również edukować, nauczyć doceniania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, ale też zamysłem takich działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Jak obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zgodny apel wygłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i również argumentują niewiarygodne poparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wspomogli swoim podpisem ten manifest. Solidarność tego dnia będzie podkreślana przez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz